Ochrana soukromí

Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů.

Ve smyslu zákona 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů.

1. Provozovatel internetového obchodu www.sweetlady.eu je:

HENIAN s.r.o.
Sulín  67
065 46 Malý Lipník
Slovensko

Provozovatel získává osobní údaje pomocí registračního formuláře, umístěného na stránce www.sweetlady.eu.

2. Účel zpracování osobních údajů:

 • Vystavení daňových dokladů - faktury, ve smyslu zákona 222/2004 Z.Z o dani z přidané hodnoty, § 71 odst. 2 písm. b)
 • Doručení zboží a identifikace zákazníka před předáním předem zaplaceného zbož.
 • Potvrzení objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží - telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty.
 • Evidence zákazníků pro účely vedení jejich uživatelských účtů na stránce www.sweetlady.eu
 • Evidence zákaznických objednávek pro řešení případných reklamací.
 • Zasílání informačních elektronických zpráv.

3. Seznam zpracovávaných osobních údajů

 • Fakturační údaje
  • Jméno a příjmení / Obchodní název *
  • Adresa trvalého bydliště / sídla *
  • IČO*, DIČ*
 • Údaje pro doručení
  • Jméno a příjmení příjemce
  • Adresa doručení
  • Telefonní číslo příjemce
 • Kontaktní údaje
  • Jméno kontaktní osoby*
  • Telefonní číslo - pro potřeby potvrzení objednávky, přijetí platby, komunikaci se zákazníkem.
  • Adresa elektronické pošty - pro potřeby zaslání potvrzení objednávky, nouzový komunikační prostředek pokud zákazník není dostupný na uvedeném telefonním čísle.
 • Údaje o Vašich objednávkách - pro potřeby jejich vybavení a řešení případných reklamací.

*) Pouze pro registrace firem

4. Nutnost poskytování osobních údajů

 • Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které od něj zákazník objednáním zboží očekává. Bez těchto údajů nebude možné zpracovat přijatou objednávku. Z tohoto důvodu je zákazník povinen vyplnit všechny požadované údaje při realizování objednávky.

5. Třetí strany, kterým budou údaje poskytnuté

Osobní údaje neposkytujeme žádným společnostem spravujícím databáze osobních údajů, ani žádným jiným třetím stranám, kromě rozsahu potřebného na doručení zboží:

 • Rozsah poskytovaných údajů: Jméno a adresa příjemce, adresa doručení, telefonní číslo příjemce, celková cena objednávky v případě platby na dobírku.

6. Zveřejnění údajů

Získané údaje v žádném případě nezveřejňujeme.

7.Práva a povinnosti dotčené osoby

 • Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje aktualizuje a to nejpozději před provedením první objednávky následující po vzniku změny.
 • Zákazník se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.
 • Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti (dopis, elektronická pošta) od provozovatele vyžadovat:
  • Informace o stavu zpracování svých osobních údajů.
  • Informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje.
  • Opis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
  • Opravu její nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
  • Likvidaci jejích osobních údajů
  • Úpravu osobních údajů může dotyčná osoba realizovat vlastnoručně v menu Přihlášení, které se nachází na levé straně obchodu po přihlášení zákazníka.
  • Všechny oprávněné požadavky dotyčné osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o tom informována do 30 dnů od jejich přijetí.

Zákazník si může uplatnit svá práva vyplývající ze zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@sweetlady.eu písemně nebo osobně na adrese sídla prodávajícího.