Jak vyřídit reklamaci

Pokud se přes veškerou snahu stane, že je třeba zboží reklamovat, přečtěte si prosím níže uvedené informace.

1. Přijetí reklamace

Reklamované zboží může zákazník přinést osobně do kterékoliv z prodejen salonu Sweetlady.eu na vlastní výdaje. Pokud se jedná o reklamaci po 14 dnech od zakoupení, zaměstnanci salonu mohou reklamaci pouze přijmout, NE vybavit. Zákazník má právo využít bezplatné vyzvednutí reklamovaného zboží prodávajícím prostřednictvím kurýra. V takovém případě je třeba nejprve kontaktovat prodejce mailem na adrese reklamacie@sweetlady.eu .

2. Místo vyřízení reklamace

Reklamace vyřizuje reklamační oddělení společnosti HENIAN s.r.o. - Sulín 67, 065 46 Sulín, Slovensko.

3. Doklady potřebné při reklamaci

Kupující je povinen při reklamaci předložit (zaslat) fakturu s vyplněným reklamačním formulářemReklamační formulář si můžete stáhnout zde.

4. Popis závady

Je třeba, aby závada byla popsána podrobně. Jinak dochází k zdržení vyřízení reklamace.

5. Doba vyřízení reklamace

Doba reklamace je max. 30 dnů od potvrzení závady reklamačním pracovníkem, že se jedná o reklamační závadu. V případě nedodržení tohoto termínu se postupuje dle dohody se zákazníkem.

6. Zaslání reklamovaného zboží zákazníkovi

O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a spolu se zbožím Vám bude doručen reklamační protokol. Náklady na dopravu zboží zpět k zákazníkovi z reklamace hradí prodávající. Pokud si zákazník přeje reklamované zboží vyzvednout v některé z prodejen osobně, je třeba o tom prodejce informovat v reklamačním protokolu nebo e-mailem na reklamacie@sweetlady.eu . Zákazník od ukončení reklamačního řízení má 30 dnů na převzetí vyreklamování zboží. Po uplynutí této doby má prodejce nárok zboží prodat.

7.Záruční doba

a. Záruka se vztahuje pouze na funkční vady způsobené při šití / výrobě zboží. Reklamace se řeší ve smyslu § 422 a násl. Obchodního zákoníku. Na veškeré zboží zakoupené ve firmě HENIAN s.r.o. je poskytována záruka.

b. Délka záruky v měsících je uvedena na dodacím listě. Pokud není pro daný zboží určena záruční doba, platí záruka 24 měsíců.

c. Záruční doba začíná platit dnem vystavení daňového dokladu, v případě výměny za jiný výrobek záruční doba pokračuje dál a prodlužuje se o dobu, kdy bylo zboží v reklamaci.

8.Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Reklamování zboží bez dokladu o koupi

- Reklamace parametrů, které výrobce nezaručuje

- Poškození způsobené zákazníkům, neodborná manipulace se zbožím

- Používání v nevhodných podmínkách

- Poškození zboží během přepravy zboží

- Oprava, úprava nebo pokus o opravu zákazníkům

- Záruka se nevztahuje na vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena

9.Výměna zboží

Reklamované zboží zakoupené do 14 kalendářních dnů od prodeje se v případě, že se závada potvrdí, vymění okamžitě za podmínky, že dané zboží je skladem.